• Email : alida@surya.hr

  • Telefon : +385 99 675 1745

RASPORED


 PONEDJELJAK   UTORAK   SRIJEDA   ČETVRTAK  PETAK
         9:00 - 10:15
Prana Flow
(Alida)
srednji


       
  17:30 - 18.45
Yoga za početnike
(Alida)
  17:30 - 18.45
Yoga za početnike
(Alida)
 
19:00 - 20:15
Prana Flow
(Alida)
srednji 
19:00 - 20:15
Hatha Flow
(Lucia)
napredni 
19:00 - 20:15
Prana Flow
(Alida)
srednji  
19:00 - 20:15
Hatha Flow
(Lucia)
napredni  
19:00 - 20:15
Yoga za
kralježnicu
(Lucia)